Associació de Mares i Pares d'Alumnes

Junts per l'Educació

L’AMPA és l’entitat que agrupa les mares i els pares d’alumnes de l’escola per contribuir en la millora de tot allò que fa referència a l’educació dels nostres fills i filles i col.laborar en el funcionament del centre.

És una entitat constituïda com a associació sense ànim de lucre i inscrita en le registre d’associacions de la Generalitat.

Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de l’assemblea general, la junta i les comissions de treball.

A través de l’AMPA el nostre centre educatiu facilita les vies d’interacció i cooperació amb les famílies i les considera un canal cabdal per impulsar programes de formació per a les famílies.

En la participació dels pares/mares del nostre centre educatiu  hi ha voluntat, participació, col·laboració, comunicació, diàleg, …

La participació dels pares al centre educatiu i la implicació en el procés educatiu dels seu  fills repercuteix directament en l’autoestima i en el seu rendiment escolar.

Es posa de manifest que la relació de les famílies amb els fills, la comunicació, les expectatives sobre el seu futur, l’acompanyament que podeu proporcionar-los en el procés escolar i la participació en el funcionament del centre són elements clau per a l’èxit educatiu dels vostres fills.

Membres de la junta directiva

Xavier Lacruz
Jordi Ravell
Mª Isabel Cano
Sònia García
Lourdes Fernández
Larysa Pakholka
Mª Carmen Rodríguez
Patricia Salvador
Gemma Marsó
Anna Via

e-mail AMPA

Missatges

Comunicats

Convocatòries i informacions

Participacions

Activitats i participacions