A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Aquest curs el procés, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, tindrà un procediment específic que passem a detallar.

Si voleu rebre informació addicional ho podeu fer per mitjà de:

Presentar la sol·licitud amb suport informàtic de forma telemàtica: del 13 al 22 de maig de 2020

Tingueu a punt les dades que us demanaran en la sol.licitud i que haureu d’emplenar de forma telemàtica com també els CODIS de les diferents escoles per posar a la petició de centres.

Termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció: fins al 25 de maig de 2020

Per a qualsevol dubte podeu consultar-nos:

Recordeu que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Presencialment: excepcionalment del 19 al 22 de maig

En primer lloc demaneu cita prèvia accedint a través d’aquest LINK  PER FER LA RESERVA

  • o trucant per telèfon de 9 a 11 al 938902850

Descarregueu la SOL.LICITUD de PREINSCRIPCIÓ

Consulteu els CODIS de les diferents escoles per posar a la petició de centres

L’atenció presencial al centre

  • Al centre només ha d’assisitir una persona per a realitzar totes les gestions.

  • Cal portar tota la documentació necessària i la sol·licitud, sempre que es pugui, emplenada de casa.

  • Cada persona ha de portar mascareta i guants.

  • No han d’acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període confinament o que presentin símpotmes. En aquest cas, pot autoritzar-se a una altra persona per portar la documentació i entregar la sol·licitud de preinscripció.

Recordeu que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Aobligatori

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya.

Per fer-ho es necessita:

  • el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, i
  • el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Els centres publiquen al seu web les llistes de resultat del procés. En aquest cas, d’acord amb la normativa de protecció de dades, les llistes seran anònimes.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa als noms i cognom, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).